Добре дошли в страницата на Калин

За мен Програми Снимки Дивотии Други Задачки Приятели

Инструкции за читателя на научни статии

Инструкции за читателя на научни статии

Във всички основни раздели на един съвременен научен труд – в увода, изложението на експерименталните резултати и т.н., се срещат традиционни, общоупотребявани изрази. Тук разкриваме техния таен мисъл (в скобите).

Увод

“Добре е известно, че...” (Не намерих свободно време да намеря работата, където това е казано за първи път.)
“Има огромно теоретично и практическо значение.” (На мен лично това ми се струва интересно.)
“Доколкото не ни се удаде да отговорим изведнъж на всички тези въпроси...” (Експериментът се провали, но аз все пак ще публикувам работата.)
“Беше разработен нов подход...” (Бенджамен Ф. Майснер е използвал този подход най-малко преди 30 години.)
“Отначао ще изложим теорията...” (Всички изчисления, които успях да направя вчера вечерта.)
“Очевидно...” (Аз това не съм проверявал, но...)
“Тази работа беше направена преди четири години...” (Нов материал за доклад нямах, а много ми се искаше да дойда на конференцията.)

Описание на експерименталната методика

“При създавенето на това устройство смятахме да получим следните характеристики...” (Такива характеристики се получиха случайно, когато най-после успяхме да накараме апаратурата да заработи.)
“Ние достигнахме поставената цел...” (Със серийните образци станаха някакви неприятности, но експерименталният прототип работи прекрасно.)
“Беше избрана сплавта от бисмут и олово, тъй като именно при нея очакваният ефект трябваше да се прояви най-ясно.” (Друга сплав ние изобщо нямахме.)
“...пряк метод...” (С помощта на груба сила.)
“За подробно изследване избрахме три образеца.” (Резултатите, получени с останалите двадесет образеца, не ставаха за нищо.)
“...беше случайно леко повреден по време на работа...” (Изпуснахме го на пода.)
“...отнесохме се с изключително внимание...” (Не го изпуснахме на пода.)
“...автоматично устройство...” (Има изключвател.)
“...транзисторна схема...” (Има полупроводников диод.)
“...полупортативен...” (Снабден с ръчка.)
“...портативен...” (Снабден с две ръчки.)

Излагане на резултатите

“Типични резултати са показани на...” (Показани са най-добрите резултати.)
“Въпреки, че при копирането подробностите бяха изкривени, на оригиналната микрофотография ясно се вижда...” (На оригиналната микрофотография се вижда същото.)
“Параметрите на устройството бяха съществено подобрени...” (В сравнение с калпавия миналогодишен модел.)
“Ясно е, че ще е необходима голяма допълнителна работа, преди да разберем...” (Това аз не го разбирам.)
“Съгласие на теоретичната крива с експеримента:
Блестящо...(Разумно...)
Добро...(Лошо...)
Удовлетворително...(Съмнително...)
Разумно...(Измислено...)
Удовлетворително, ако вземем под внимание приближенията, направени при анализа...” (Изобщо няма съгласие...)
“Тези резултати ще бъдат публикувани по-късно” (Я бъдат, я не.)
“Най-надеждни резултати са получени от Джонс...” (Това е моят дипломант.)

Обсъждане на резултатите

“По отношение на това съществува единодушно мнение...” (Аз зная още двама, които поддържат същото мнение.)
“Може да се спори, за това, че...” (Аз сам измислих това възражение, защото имам добър отговор за него.)
“Вярно по отношение на порядъка на величините...” (Невярно...)
“Може да се надяваме, че тази работа ще стимулира по-нататъшния прогрес в разглежданата област...” (Тази работа не представлява нищо, но същото може да се каже и за останалите работи, написани на тази жалка тема.)
“Нашето изследване показа перспективността на този подход...” (Досега нищо не излиза, но ние искаме правителството да ни даде необходимите средства.)

Благодарности

“Аз съм благодарен на Джон Смит за помощта в експериментите и на Джон Браун за ценното обсъждане.” (Смит получи всички резултати, а Браун обясни какво означават те.)

Тази страница последно е обновена: 28.11.2009 г. г. / коментари вход