Добре дошли в страницата на Калин

За мен Програми Снимки Дивотии Други Задачки Приятели

Mатематическата теория на лова

Към математическата теория на лова...


/1/ За по голямо простота ще се ограничим само с разглеждане на лова на лъвовете /Фелис лео/, живеещи в пустинята Сахара. Изброените по долу методи могат лесно да се приложат и към други месоядни, обитаващи различничасти на света.

I. Математически методи.
 1. Метод на инверсната геометрия. Поставяме в дадена точка на пустинята клетка, влизаме в нея и се затваряме отвътре. Извършваме инверсия на пространството по отношение на клеткат. Сега лъвът е вътре в клетката, а ние сме отвън.
 2. Метод на проективната геометрия. Без ограничение на общността можем да разгледаме пустинята Сахара като равнина. Проектираме равнината в линия, а линията в точка, която се намира вътре в клетката. Лъвът се проектира в същата точка.
 3. Метод на Болцано-Вайерщрас. Разделяме постинята с линия, която минава от север на юг. Лъвът се намира или в източната част на пустинята или в западната част. Да предположим за определеност, че той се намира в западната част. Нея разделяма с линия, която минава от запад на изток. Лъвът се намира или в северната или в южната част. Да предположим за определеност, че той се намира в южната част, делим я слиния, която върви от север на юг. Продължаваме този процес до безкрайност, като всеки път издигаме здрава решетка покрай разграничителната линия. Лицето на последователно получените области се стреми към нула, така, че в края на краищата лъвът се оказва заграден в решетка с произволно малък периметър.
 4. Комбинативен метод. Ще отбележим че пустинята предсталява делимо пространство. То съдържа навсякъде плътно множество точки, от които избираме редица от точки, имащи за граница местоположението на лъва. После по тези точки, екипирани с необходимото снаражение, дебнешком се промъкваме до лъва.
 5. Топологичен метод. Да отбележим, че свързаността на тялото на лъва във всеки случай не е по малка от свързаността на тороида. Привеждаме пустинята в четиримерно пространство. Съгласно статия //1// може по непрекъснат начин да се изпълни такава деформация, че при връщане в тримерно пространство лъвът да се окаже завързан на възел. В такова състояние той е безпомощен.
 6. Метод на Куши, или функционално теоритичен. Да разгледаме лъва като аналиична функция на координатите f(x) и да напишем интеграла
  където C е контура, ограничаващ пустинята, в - точка, в която се намира клетката. След изчисляването на интеграла се получава f(в), т.е. лъвът е в клетката.

II. Методи на теоритичната физика

 1. Метод на Дирак. Отбелязваме, че дивите лъвове в пустинята Сахара се ненаблюдаеми величини. Следователно всички наблюдаеми лъвове в пустинята Сахара са опитомени. Хващането на опитомен лъв предоставяме на читателя като самостоятелно упражнение.
 2. Метод на Шрьодингер. Във всички случай съществува положителна различна от нула вероятност лъвът сам да се окаже в клетката. Стойте и чакайте.
 3. Метод на ядрената физика. Поставяме опитомен лъв в клетка и действаме на него и на дивия лъв с обменния опретор на Майоран. Или да предположим, че сме искали да хванем лъв, а сме хванали лъвица. Тогава поставяме последната в клетката и и действаме с обменния оператор на Хайзенберг, с който се променят спиновете.

III. Методи на експерименталната физика.

 1. Термодинамичен метод. През пустинята опъваме полупропусклива мембрана, която пропуска всичко с изключение на лъва.
 2. Активационен метод. Облъчваме пустинята с бавни неутрони. Вътре в лъва ще се появи радиоактивност и той ще започне да се разпада. Ако се почака достатъчно дълго време, лъвът няма да може да окаже никаква съпротива.
Автор: Г. Петард - професор в Пристанския университет, Ню Джърси.

Тази страница последно е обновена: 28.11.2009 г. г. / коментари вход